Zvady pre spaľovňu hliníka

Napätie v meste Spišské Vlachy by sa dalo krájať. Veľká časť miestnych obyvateľov nechce, aby tam investor otvoril prevádzku na tavenie hliníka. Obávajú sa dopadov na životné prostredie. V meste dokonca usporiadali referendum. Za to, že investor do Spišských Vlách prišiel, obviňujú primátora. Situácia sa vyhrotila tak, že prvý muž mesta dokonca odmietol viesť rokovania mestského zastupiteľstva. ČÍTAJTE ĎALEJ...


S tavením hliníka už meste Spišské Vlachy majú bohaté skúsenosti. Pred deviatimi rokmi tu túto činnosť úrady dokonca zakázali. 


Po rokoch prišla do mesta iná spoločnosť so zámerom vyrábať zo šrotu hliníkové zliatiny, no už oveľa modernejšími technológiami. 


“Jediným a výlučným cieľom spoločnosti je, aby sa stavebné konanie viedlo len v súlade s platnými a účinnými predpismi rešpektujúc všetky práva účastníkov konania,” uviedla vo svojom stanovisku pre televíziu TA3 spoločnosť Slesalko, s.r.o. 


Medzi obyvateľmi však voči takejto produkcii stále jestvuje odpor. Primátora začali obviňovať z toho, že o zámere investora vedel skôr ako oni. 


V meste vypísali referendum s otázkou, či si ľudia prevádzku taviacu hliník želajú. Právoplatní voliči síce prichádzali k urnám, no bolo ich iba 47 percent. Referendum teda museli vyhlásiť za neplatné. Toto vyvolalo v meste ďalšie emócie. 


Vlašania sú rozhádaní a investor sa zatiaľ pripravuje na výrobu. Tvrdí, že nemieni byť účastníkom žiadnych sporov a zdá sa, že postupuje efektívnejšie, ako tí, ktorí ho tu nechcú. 

Write a comment

Comments: 0